נייַן רינגס פון מענטשן

פילטער
   "דריי רינגס פֿאַר די עלווען-מלכים אונטער דעם הימל,
   זיבן פֿאַר די קאַרליק-הארס אין זייער האַללס פון שטיין,
   נייַן פֿאַר מאָרטאַל מענטשן, דומד צו שטאַרבן,
   איינער פֿאַר די דאַרק האר אויף זיין טונקל טראָן. . ."

   קסנומקס פּראָדוקטן

   קסנומקס פּראָדוקטן