א דאַרקער שאָטן פון מאַגיש | באַדאַלי דזשולערי

א דאַרקער שאָטן פון מאַגיש